WOMEN POETS IN THE 1980 GENERATION
1980 KUŞAĞI İÇERİSİNDE KADIN ŞAİRLER


Türk kültürü incelemeleri dergisi

1980 Kuşağı şairleri içerisinde kadın şairler de vardır. 1980 sonrası liberal
atmosfer, kadınların medya ve edebiyat ortamlarında yer bulmasını kolaylaştırmıştır.
Bu nedenle, kadın şairler seslerini 1980’lerde daha çok duyurmuşlardır:
Lâle Müldür, Gülseli İnal, Nilgün Marmara vd. Bu bildiride 1980
Kuşağı içerisinde yer alan kadın şairlerin şiir anlayışları ele alınmıştır.


Labels »  

Abstract
Women poets in the 1980 Generation poets also are available. Post-1980 liberalenvironment, women in media and literature to find facilitated environment. Therefore,the women poets of the 1980s, more voices were heard: Lale Müldür, Gülseli İnal,Nilgün Marmara etc. This paper in 1980 in the zone of poetess poetry approaches arediscussed.

Keywords »