The Bibliography of the Journey Books in Turkish Literature
Türk Edebiyatında Gezi Kitapları Bibliyografyası


Bu bibliyografya, Türk edebiyatının başlangıcından bugüne bütün gezi kitapları bir araya getirilmeye çalışılmıştır.

Bu bibliyografya, Türk edebiyatının başlangıcından bugüne bütün gezi kitapları bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Liste iki biçimde oluşturulmuştur: a) Yazarların soyadına göre, b) Kitap adına göre. Listede Türk seyyahlarının kaleme aldığı ve değişik coğrafyalara ilişkin eserler bir aradadır. XV. yüzyıldan XXI. yüzyıla uzanan bibliyografya, zengin bir döküm sunmaktadır. Listeye bazı kitapların seyahate ilişkin bölümleri de dahil edilmiştir.


Labels »  

Abstract
This bibliography is about the journey books of Turkish Literature from the beginning to today. The list of the books was constructed according to the surname of the writers and the name of the books. You can find in this list so many books names which most of them Europe, Asia and Africa Journeys. After that you can find some journeys books which are about inside of Turkey.

Keywords »