Cüneyt Kanat

Cüneyt Kanat

Bahrî Memlûkler Zamanında Sultanlara Ve Devlet Adamlarına Düzenlenen Bazı Suikastlar
 
01 Haziran 2000
Sultanın suikast ile öldürülmesi usulü, zamanla büyük emirler ile devlet adamları arasındaki...