Hasan Yüksel

Hasan Yüksel

Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Müessesesi
 
01 Temmuz 2004
Murat Sarıcık, Osmanlı İmparatorluğu'nda Nakîbü'l-Eşraflık Müessesesi, Türk Tarih Kurumu Yayını,...