İskender Pala

İskender Pala

AHMED FAKİH VE ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 
01 Mayıs 2004
Eski Anadolu Türkçesinin gelişim seyri içinde XIII. yüzyıl şair ve yazarlarının önemli bir yeri...
Bir Elmanın İki Yarısı: Klâsik Şiir Ve Osmanlı Tarihi
 
01 Haziran 2000
Klâsik Türk edebiyatının şehrengizinden surnâme veya gazavatnâmesine, tezkiresinden sefaretnâme...