İsmail Güleç

İsmail Güleç

HALLÂC’IN BİLİNMEYEN BİR MENKIBESİ Mİ, YAHUT TARAK-NÂME Mİ?
 
01 Mayıs 2008
Lokmani Dede (ö. 1519) Menâkıb-ı Mevlâna isimli mesnevisinde aşk eri olmanın zorluklarından...