Kemal Saylan

Kemal Saylan

ORDU YÖRESİNDE YAŞANAN GÖÇ HAREKETLERİ (1877-1914)
 
01 Ocak 2013
19. yüzyılda yaşanan siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal gelişmeler tüm Anadolu coğrafyasını...