Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi
 
26 Aralık 2019
Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve...