Levent Kuru

Levent Kuru

1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası Başlıklı Makale Hakkında Bir Değerlendirme
 
26 Aralık 2019
Osmanlı Devleti’nde kazalar, başlarında kadıların bulunduğu idari birimlerdir ve kadılara...