Leyla Alptekin Sarıoğlu

Leyla Alptekin Sarıoğlu

XVI. Asırdan Mensur Alegorik Bir Münazara: Zıllî'nin Menâkıb-ı Dil ü Cân'ı
 
26 Aralık 2019
XVI. asrın ilmi, irfanı ve âşıkâne şiirleri ile tanınmış şahsiyetlerinden biri olan Zıllî...