Mehmet İnbaşı

Mehmet İnbaşı

1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri
 
01 Aralık 2000
Nüfus verilerini sağlıklı olarak yansıtmasa bile, Avârız Defterleri, XVII. yüzyıl için önemli...