Menderes Coşkun

Menderes Coşkun

DİVAN ŞAİRLERİNİN BİRBİRLERİYLE İLGİLİ MANZUM DEĞERLENDİRMELERİ
 
01 Ekim 2005
Bu yazının konusunu, klâsik Türk şairlerinin birbirleriyle ilgili manzum sözleri ve...
Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser: Alî B. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün Mine'l-‘Arûz Ve Istılâhı'ş-Şi ‘R'i
 
01 Mayıs 2003
Bu eser Alî b. Hüse-yin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r'idir. Bu...