Meral Bayrak (Ferlibaş)

Meral Bayrak (Ferlibaş)

Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın İstanbul ve Diğer Yerlerdeki Hayratı
 
01 Ekim 2017
Bu makalede vakfiye esas alınarak tarihi süre. içerisinde paşanın Mısır dışındaki vakıfları...
MAKBUL/MAKTUL İBRAHİM PAŞA VAKFI: SELANİK VE KAVALA İLE DİĞER YERLERDE BULUNAN HAYRATI
 
01 Ekim 2016
Osmanlı devlet adamları arasında ilginç yaşam öyküsü nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olan...
HADIM HAFIZ AHMED PAŞA’NIN MISIR’DAKİ EVKAFI (XVII VE XVIII. YÜZYILDAKİ DURUMU)
 
01 Nisan 2015
Hadım Hafız Ahmed Paşa Arnavut kökenli olup Enderun’da yetişmiş ve üst düzey devlet görevlerinde...
Eskişehir’deki Bir Hayratın Hikayesi: AK CAMİ VE MUALLİMHANESİ
 
01 Ekim 2014
İstanbullu bir bürokrat olan İshak Efendi tarafından Eskişehir’de Karabaş Mahallesi’nde cami ile...
ALEMDAR MUSTAFA PAŞA'NIN MUHALLEFATI
 
01 Eylül 2009
Ayanlıktan sadrazamlığa yükselen Alemdar Mustafa Paşa, İstanbul’daki yaşamının dördüncü ayında...
Halep’te XVIII. Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: VEZİR OSMAN PAŞA KÜLLİYESİ
 
01 Mayıs 2009
Külliye ve bağlı binalar bugün de Halep’in tarihi dokusuna katkı sağladığı halde vakıf genellikle...
Sofya’da XVI . Yüzyıla Ait Bir Vakıf Örneği: SOFU MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ VE CAMİDEN KİLİSEYE ÇEVRİLMİŞ BİR MABEDİN HİKÂYESİ
 
01 Ekim 2008
Kanuni dönemi vezirlerinden olan Sofu Mehmed Paşa, kamu yararına, dinî ve hayri hizmetleri yerine...