Milad Selmani

Milad Selmani

ÇAĞDAŞ AZERBAYCAN TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
 
23 Aralık 2023
İslâm dünyasının her köşesinde ve tarihin farklı dönemlerinde Hz. Peygamber adına çeşitli...
SÂFÎ VE İSTANBUL ŞEHRENGİZİ
 
16 Aralık 2020
İran edebiyatında ilk örnekleri XII. asırda görülmeye başlayan şehrengiz, Klasik Türk...