Murat Ali Karavelioğlu

Murat Ali Karavelioğlu

KAZASKER MÜEYYEDZADE ABDURRAHMAN ÇELEBİ’NİN EDEBİ MUHİTİ
 
16 Aralık 2020
Patronaj konusuna kısaca temas edilen ve Türk kültür coğrafyasındaki edebi muhitlere yer yer...
DİVAN ŞİİRİNDE “BEND GEÇMEK”, “HURDE GEÇMEK” VE “KAPI GEÇMEK” DEYİMLERİ ÜZERİNE
 
01 Ekim 2014
Türkçenin zengin bir dil oluşunun belirgin göstergelerinden olan deyimler hakkında pek çok...
JOHN RYLANDS KÜTÜPHANESİ’NDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ŞİİR MECMUALARI
 
01 Ekim 2011
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
SÂATÎ VE ŞİKÂYET-NÂMESİ
 
01 Eylül 2010
Türk kültürü incelemeleri dergisi
PRİZREN’DE BİR FACİA YAHUT ŞAİRİN BAŞINA GELENLER
 
01 Mayıs 2007
Edebiyat tarihinin temel kaynaklarından olan şuara tezkirelerinde de yer yer bu tür...