Murat Yıldız

Murat Yıldız

Bir Osmanlı Veziriazamının Mal Varlığı: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA’NIN MUHALLEFATI
 
01 Nisan 2012
Amcazade Hüseyin Paşa, 1697-1702 yılları arasında beş yıl sadrazamlık yapan bir devlet adamıdır.