Muzaffer Doğan

Muzaffer Doğan

OSMANLI MERKEZ BÜROKRASİSİNDE GENEL MAAŞ SİSTEMİNE GEÇİŞ ÇALIŞMALARI
 
01 Nisan 2009
Osmanlı İmparatorluğu uzun târihi boyunca merkez bürokrasinin üst ve alt katmanlarına farklı...
Osmanlı İmparatorluğunda Makam Vergisi: Caize
 
01 Aralık 2002
Caize, tarihî seyir içerisinde üzerinde yapılan çeşitli değişikliklerle düzenli bir gelir şekline...
Osmanlı Merkez Bürokrasisinde H.1211/1796-97 Tarihli Düzenlemeler
 
01 Ocak 2000
Bu çalışma, Divan kalemleri olan Beylikçi, Rüus, Tahvil ve Amedi kalemleri ile Mektubi Kalemi'nin...