Nedim İpek

Nedim İpek

II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti
 
01 Aralık 2002
II. Abdülhamid döneminde göçmen ve konar-göçer nüfusun iskân bölgeleri tespit edilirken stratejik...