Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı Raporu Yayınlandı


Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi tarafından 13 Mart 2020 tarihinde "Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri" başlıklı bir çalıştay yapılmıştır.

Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik bakımından bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Dergilerde yayınlanan makalelerin niteliği, hakemlik, editörlük ve indeks aboneliği konusunda ciddi aksaklıklar görülmektedir. Yazarlık, hakemlik ve editörlük süreci, indekslerde yaşanan problemlerin alanın ilgili araştırmacıları tarafından konuşulması, tartışılması gerektiği düşünülmüş ve bu ihtiyaçla bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir.

Bu amaçla, Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi tarafından 13 Mart 2020 tarihinde "Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri" başlıklı bir çalıştay yapılmıştır. Çalıştay beş oturum halinde gerçekleştirilmiştir. Birinci oturumda editörlük süreci ve editörün problemleri, ikinci oturumda hakemlik süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar, üçüncü oturumda sosyal bilimler dizinleri ve dergi- lerin dizinleme esaslarıyla ilgili problemleri, dördüncü oturumda Türkiye'de sosyal bilimler dergilerinin durumu ve intihal meselesi konuşulmuş, çalıştay sonuç ve değerlendirmelerin aktarıldığı kapanış otu-rumu ile sona ermiştir.

Raporu PDF olarak indirmek için tıklayınız


Labels »  


Keywords »