Nihat Öztoprak

Nihat Öztoprak

ŞİİRLE HAYAT, ŞİİR GİBİ HAYAT
 
01 Temmuz 2022
Türk insanı doğumundan ölümüne kadar hayatını şiirle yaşamaktadır. Yeni doğan bir çocuk hayata...
Türkiye'de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı Raporu Yayınlandı
 
06 Temmuz 2020
Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi...
TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK DERGİCİLİĞİN MESELELERİ ÇALIŞTAYI RAPORU
 
03 Temmuz 2020
Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik...
RÛHÎ'NİN ŞİİR ANLAYIŞI
 
01 Ocak 2005
Divan şiiri diye de adlandırılan klâsik Türk şiirinin şiir, şair ve edebiyat anlayışını, bir...
FENNÎ VE İZZET EFENDİNİN SAHİLNAMELERİ VE BU SAHİLNAMELERDE ÜSKÜDAR
 
01 Temmuz 2004
Yer yüzünde en çok şair yetiştiren, barındıran ve hakkında en çok şiir yazılan şehirlerin başında...
Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme
 
01 Nisan 1999
Halk ve Divan Şiirinde Cinas Sanatının Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme