DİNİ, FELSEFİ VE EDEBİ ESERLERİN ÇEVRİM YAZILARINDA SIKÇA RASTLANAN HATA VE EKSİKLİKLERİN AHMED MİDHAT EFENDİ’NİN “BEN NEYİM” İSİMLİ ESERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ


İncelememize temel teşkil edecek öncül çalışmalardaki eksiklik yüzünden konuyu ele alırken zorlandığımızı belirtmemiz gerekir. Çevrim yazılarda izlenen metot hakkındaki kısa açıklamalara çoğunlukla belli başlı ansiklopedilerde veya akademik kaygılarla yapılmış Arap harfli eserlerin çevrim yazılarının giriş kısımlarında rastlamaktayız.

1 Kasım 1928 tarihinde 1353 sayılı "Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun"un kabul edilmesiyle birlikte Latin harflerinin kullanımına geçilerek harf devrimi hukuken ve fiilen başlatıldı. Harf devriminden önce de Batı dillerinden pek çok çeviriler yapılmış olmasına rağmen özel isimlerin çevrim yazımı uygulamasında bazı farklılıklar baş göstermeye başlamıştı. Bu çevirilerin bazılarında metin içinde geçen ve Arap harfleriyle yazıldığında doğru okunamayan kelimelerin asılları Latin harfleriyle de yazıldı. Bu uygulamayla özel isimlerin okunuşunda ortaya çıkacak yanlışların önüne geçmek amaçlanmıştı.


Labels »  


Keywords »