Pervin Çapan

Pervin Çapan

ŞEYH GÂLİB'DE ATEŞ İMAJINA DÂİR
 
01 Ocak 2005
Şiire değer katan bir unsur olarak mana, 17.yy.'dan itibaren, Sebk-i Hindî'nin de tesiriyle,...
Yahya Bey Divanı'nda Estetik ve Kültürel Bir Değer Olarak Giyim Kuşam ve Renk Unsurları
 
01 Haziran 2000
Günümüzde de bir kültürel ve estetik zenginlik olarak kabul edilen giyim kuşam ve renk unsurları,...