Şenol Çelik

Şenol Çelik

1659-1660 (H. 1070-1071) TARİHLİ AVARIZ DEFTERİNE GÖRE XVII. YÜZYIL ORTALARINDA TURGUTLU KAZASI
 
01 Mayıs 2007
XVI. yüzyılın en önemli idarî, iktisadî ve özellikle demografik kaynaklarından olan ve yüzyılın...
XVI. Yüzyılda Hanedan Kurucu Bir Osmanlı Sancakbeyi: Canbulad Bey
 
01 Aralık 2002
Canbulad Beyin tayini, ölümü, çocuklarının sayısı, kendisinden sonra yerine kimin geçtiği gibi...