Tuncay Öğün

Tuncay Öğün

TARİHSEL TÜRK-RUS MÜCADELESİNİN ANITLAŞAN İKİ SEMBOLÜ: AYASTEFANOS VE KARS ANITLARI
 
25 Haziran 2021
1. Dünya Savaşı’nda Türkler tarafından yıkılmalarına kadar geçen tarihsel süreç içerisinde söz...
SOYKIRIM REDDİYESİNDE NE KADAR BAŞARILIYIZ?
 
01 Ekim 2006
Kitap, 1915 yılında meydana gelen ve Van bölgesinin Türk hakimiyetinden çıkmasıyla sonuçlanan...
İnsan Hakları Ve Ermeni Sorunu-İttihat Terakkiden Kurtuluş Savaşına" Adlı Eserin İddiaları Hakkında Bazı Tenkitler
 
01 Aralık 2000
Bölgedeki ekonomik ve teknik şartların yetersizliği kayıpları önlemek için başvurulan bütün...