TOPHANE (ARSENAL) BUILT BY THE OTTOMANS IN THE ISLAND OF CRETE DURING THE SIEGE OF CANDIA (1666-1670)
OSMANLILARIN KANDİYE KUŞATMASI SIRASINDA GİRİT ADASI’NDA KURDUKLARI TOPHANE (1666-1670)


Bu çalışmada Osmanlıların Kandiye kuşatması sırasında kale karşısına yaptıkları tophane incelenmiştir. Tophane 1666 yılının Ekim ve Aralık ayları arasında, kalenin güneyinde kurulmuştur. 1666-1670 tarihleri arasında 31’i havan topu olmak üzere toplam 143 top ve 4 humbara dökülmüştür.

Osmanlıların Girit adasını fethi oldukça uzun bir süre. içinde gerçekleşmiş;

1645 yılında başlayan sefer 1669 yılının Eylül ayına kadar devam

etmiştir. Adanın üç büyük kale-kentinden Hanya ve Resmo seferin ilk

yıllarında ele geçirilmişken Kandiye, ancak uzun bir kuşatma sonrası alınabilmiştir.

Uzayan bu kuşatma sürecinde Osmanlı yönetiminin Kandiye’yi

alabilmek için muhasarayı her geçen gün gittikçe yoğunlaştırdığı görülmektedir.

Lojistik desteğin ve asker sayısının artırılmasının yanında, barut ve top

gibi malzemelerin de temini için adada yeni üretim tesisleri kurulmuştur.

Bu çalışmada Osmanlıların Kandiye kuşatması sırasında kale karşısına

yaptıkları tophane incelenmiştir. Tophane 1666 yılının Ekim ve Aralık

ayları arasında, kalenin güneyinde kurulmuştur. 1666-1670 tarihleri

arasında 31’i havan topu olmak üzere toplam 143 top ve 4 humbara

dökülmüştür. Ayrıca ferman gereğince bir miktar daha humbara döküldüğ

anlaşılmaktadır. Çoğunlukla büyük topların döküldüğü bu tophane,

Kandiye’nin fethinde kayda değer bir rol oynamıştır.


Labels »  

Abstract
The conquest of the Crete island by the Ottomans took place in a very long period; The campaign started in 1645 continued until September 1669. While Canea and Rethymnon from the three major fortress towns of the island were seized in the first years of the campaign, Candia (Heraklion) could be seized after a long siege. It seems that the Ottoman government gradually intensified the siege to receive the Candia in this extended siege process. In addition to increasing the number of logistic support and soldiers, new production facilities were established in the island for the supply of materials and weapons such as gunpowder and guns. In this study, Tophane (Arsenal) built by the Ottomans opposite the Candia fortress during the siege was researched. The tophane was established at the south of the fortress between October and December 1666. From the years between 1666 and 1670, a total of 143 guns, 31 of which were mortars, and 4 humbara (bombs) were produced. It is also understood that some more humbaras were produced in accordance with the imperial order. This tophane, in which mostly big guns were produced, played an significant role in the conquest of Candia.

Keywords »