Yasemin Akkuş

Yasemin Akkuş

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE KÂĞIT (Kâğıttan Hayâller)
 
01 Kasım 2015
İnsanoğlu tarafından kâğıdın imal edilmesi, geçen zamanla değerinin ve çeşidinin artması,...