Yasemin Tümer Erdem

Yasemin Tümer Erdem

OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDE MÜFETTİŞ RAPORLARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ
 
29 Kasım 2021
Maarif müfettişleri eğitimin genel durumunu rapor ederken öğretmenlerle ilgili de görüşlerine yer...
MAARİF NAZIRI AHMET ŞÜKRÜ BEY’İN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARINA KATKISI
 
01 Nisan 2015
II. Meşrutiyet dönemi boyunca en uzun süre görevde kalan Maarif Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey,...
OSMANLI DEVLETİ’NİN İLK SİVİL MUSİKÎ OKULU: DÂRÜLELHÂN
 
01 Ekim 2012
Bu çalışmanın amacı Osmanlı toplumunda oldukça değer verilen musikinin ıslahı, muhafazası ve...