Zekeriya Kurşun

Zekeriya Kurşun

MUSUL’U DA KAYBETTİK
 
01 Temmuz 2004
Çok geniş bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı Devleti tarihe karıştık- tan sonra binlerce araştırmaya...
Basra Körfezindeki İngiliz Çıkarları
 
01 Haziran 2000
Orjinal metni Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bulunan (BOA. Y.A.HUS, 297/4) bu konuşma, günümüzde...
Mehmed Hurşid Paşa’nın Seyahatnâme-i Hudud Adlı Eserine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında Bâyezid Sancağı
 
01 Ocak 2000
Mehmed Hurşid yerinde yaptığı incelemeleri Seyahatnâme-i Hudud adı altında bir kitapta topladı....
II. Abdülhamid Döneminde Batı Basınında İmaj Düzeltme Çabaları: Matbuat-ı Ecnebiye Müdiriyeti'nin Kurulması ve Faaliyetleri
 
01 Nisan 1999
II. Abdülhamid Döneminde Batı Basınında İmaj Düzeltme Çabaları: Matbuat-ı Ecnebiye Müdiriyeti'nin...