Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

TECRİDE GİZLENEN ANLATICI VE DİVAN ŞİİRİ ANLATICI TİPOLOJİSİNDE YENİ TİPLER
NARRATOR HIDING TO INSULATION AND NEW TYPES IN NARRATOR TYPOLOGY OF THE OTTOMAN POETRY


Türk kültürü incelemeleri dergisi

Şiir-şair ilişkisinde önemli roller üstlenen anlatıcı, tahkiyeye dayalı
eserlerin vazgeçilmez bir unsurudur. Anlatıcının gazel gibi nazım şekillerinde
de yer alması ise divan şiirine özgü bir durumdur. Bu makalede tecrit
temeline dayanan şairle şiir arasındaki mesafeden yola çıkılarak divan
şiirinin kurmaca dünyasında anlatıcının varlığı ve rolü sorgulanmaktadır.
Divan şiirinde gelenek-şair etkileşiminden hareketle “anlatıcının tipleşmesi”,
“tiplerin anlatıcı konumuna yükselmesi” sonucu ortaya çıkan “genel
anlatıcı” ve “anlatıcı tipolojisi” üzerinde durulmaktadır. Bu vesileyle başta
Nâbî olmak üzere farklı şairlerin geliştirdiği yeni anlatıcı tiplerine örnekler
verilmektedir.


Etiketler »  

Abstract
A narrator taking impotant roles in relation with verse and poet is a main part ofworks based on narration. The fact that narrator takes place in ghazal is a situationpeculiar to the Ottoman poetry. This paper investigates the narrator’s properties and itsrole in the fictitious world of Otoman poetry with the position and relation of verse andpoet based on insulation. An emerging “General narrator” and “narrator typology”caused by “becoming narrator type” and “rising of types to narrator position” isexamined in this artcile in terms of tradition and poem interaction. In this vein, somesamples from Nabi and other poets are given to show the new narrator types.

Keywords »