Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

18. YÜZYIL ŞAİRİ ÂSAF’IN NAZİRELERİ
NAZİRAS OF THE 18th CENTURY POET ÂSAF


Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

Nazire, bir şairin beğenilen bir şiirine aynı vezin ve kafiyede başka
bir şair tarafından yazılan şiirdir. 17 ve 18. yüzyıllarda iyice yaygınlaşmış
ve bir gelenek hâlini almıştır. Divan edebiyatının kuruluşundan
itibaren şairlerin nazirelerinin toplandığı nazire mecmuaları
meydana getirilmiştir. Tespitlerimize göre, 18. yüzyıl şairlerinden
Âsaf, 33 şairin 858 şiirine nazire yazmıştır. Bu makalede Âsaf,
Divanı ve nazire geleneği hakkında kısa bilgiler verilmiş; Âsaf’ın
taramalar yoluyla tespit edilen nazireleri ve nazirelerinde görülen
özellikler ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
Nazira is a poem which is written to an admirable poem of any poet by another poetwith the same meter and rhyme. It was common completely during the 17th and 18thcenturies and became a tradition. The collections of nazira in which poets’ naziras werecollected were composed from the foundation divan literature. According to our detectionsAsaf who is one of the poets of 18th century, wrote naziras for 858 poems of 33 poets. Inthis article, short information has been given about Asaf, his Divan and tradition ofnazira; Asaf’s naziras which were be found by detecting and structural characteristics ofhis naziras have been analyzed.

Keywords »