Divan Şairi Neye Hamd Eder Niye Şükreder? BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK HAMD
WHAT IS A DIVAN POET TYPICALLY THANKFUL FOR AND WHY? THANKFULNESS AS A WAY OF LITERARY EXPRESSION


Osmanlı şairlerinin ürettikleri metinlerde/eserlerde yer alan kelimelerin nerede, ne amaçla, hangi bağlamlarda kullanıldıklarının incelenmesi şairlerin zihin yapısının, dünyayı algılayış biçiminin, dönemin edebiyat normları ve şiir yazma pratiklerinin ortaya konması bakımından son derece önemlidir

Osmanlı şairlerinin ürettikleri metinlerde/eserlerde yer alan kelimelerin nerede, ne amaçla, hangi bağlamlarda kullanıldıklarının incelenmesi şairlerin zihin yapısının, dünyayı algılayış biçiminin, dönemin edebiyat normları ve şiir yazma pratiklerinin ortaya konması bakımından son derece önemlidir. Özellikle takdir/beğeni, mutluluk, minnet, kızgınlık, şaşkınlık gibi duyguların yansıması olan kelimelerin bu zihin ya- pısı ve şiir geleneğinin ortaya çıkarılmasındaki rolü bugüne kadar göz ardı edilmiş gibi görünmektedir. Bu çalışmada Osmanlı şairlerinin kendisi, memduhu ve/veya toplum için önemli/değerli gördükleri olaylar sonucunda sevinçlerinin ve Allah’a minnettarlıklarının ifadesi olan hamd/şükür söylemleri üzerinde durulmuştur. Bunun için öncelikle şairlerin şükürle karşıladıkları olaylar maddeler hâlinde sıralanmıştır. Bu aynı zamanda Osmanlı toplumunun olaylara bakış açısını, davranış kalıplarını, beklentilerini ve bunların yüzyıllar içinde değişimini göstermesi bakımından önemlidir. Son bölümde ise bu söylemin şairlerin yaşanan olayların bireyler ve/veya toplum üzerindeki olumlu etkilerini anlatırken faydalandıkları bir anlatım biçimi/kurgusal özellik olduğu iddia edilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
In the works of the Ottoman poets, it is very important to examine the placement and context of the words, as well as the intention for which they were used, so as to understand the poets’ way of thinking, worldview, the literary norms of the period and the practices of writing poetry. The role of words reflecting feelings, such as admiration, happiness, thankfulness, anger and confusion in revealing this mode of thought and tradition of poetry seems to have been overlooked to this day.

Keywords »