DİVAN ŞİİRİNDE “BEND GEÇMEK”, “HURDE GEÇMEK” VE “KAPI GEÇMEK” DEYİMLERİ ÜZERİNE
ON THE IDIOMS


Türkçenin zengin bir dil oluşunun belirgin göstergelerinden olan deyimler hakkında pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, bunların bazılarının birbirini tekrardan öteye geçmeyen tanımlamaya ve sıralamaya yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir.

Türkçenin zengin bir dil oluşunun belirgin göstergelerinden olan deyimler
hakkında pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, bunların bazılarının
birbirini tekrardan öteye geçmeyen tanımlamaya ve sıralamaya yönelik çalışmalar
olduğu görülmektedir. Özellikle bugün çoktan unutulan bazı deyimlerin,
eski devirlerdeki edebiyatımızın yapı taşları arasında olduğunu biliyoruz.
Klasik Türk Edebiyatı metinlerinin anlaşılmasında, döneminde kullanılan
fakat günümüzde çoktan kullanımdan düşmüş deyimlerin varlığı ve bunların
metin içindeki kullanımlarının tespitinin, metnin anlaşılmasındaki önemi,
üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Çünkü dili bir kuyumcu
titizliği ile işleyen şairin/yazarın başarısı, derin manaları az sözle ifadeye
muktedir olması bir yönüyle deyimleri kullanmadaki başarısına/becerisine
bağlıdır. Bu makalede klasik edebiyat metinlerinin anlaşılmasında, çoğu
kullanımdan düşmüş birçok deyimin anlaşılması gereği üzerinde durulacak ve
seçilen üç deyim, örnek beyitler üzerinden ele alınacaktır.


Etiketler »  

Abstract
Although there have been conducted many studies about the idioms that are one ofthe most distinctive sign of the abundance of Turkish language, some of the mar everysimilar and reputative, only aiming at defining andcollocating. We known that someof the expressions already forgotten today were among the building blocks of Turkishliterature in thepast.It is an important issue to detect the existence and usage in thetext of the idioms once used in the past but already forgotten nowadays in order forthe Classical Turkish works of literature to be comprehended. Because the success ofthe poet/author working on the language with a jeweller’s preciseness is aboutexpressing a deeper meaning by usingless words therefore it comes down to theirability to use the idioms properly. In this article, to under stand the Classical TurkishLiterature texts, the need of comprehending the idioms, which are mostly forgottentoday, is going to be emphasized and studied with three chosen idioms with theexamples of couplets.

Keywords »