Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

Edebî Terimler ve Aruzla İlgili Bir Eser: Alî B. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün Mine'l-‘Arûz Ve Istılâhı'ş-Şi ‘R'i
ALÎ B. HÜSEYİN HÜSÂMEDDÎN AMASÎ'NIN RISÂLETUN MINE'L-‘ARÛZ VE ISTILÂHI'Ş-ŞI‘R'I


Bu eser Alî b. Hüse-yin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r'idir. Bu çalışmada Amasî'nin eseri, içeriği ve dili bakımından kısaca tanıtıldık-tan sonra, kendi türü içindeki diğer eserlerle mukayese edilmiş ve eserin günümüz harflerine çevirimi yapılmıştır.

ÖZET

Osmanlı Türk edebiyatında edebî terimler ve sanatlar konusunda ya-zılmış oldukça sınırlı sayıda eser bilinmektedir. Değişik kütüphanelerde yapılan araştırmalarla bu türde bilinmeyen birkaç eser ortaya çıkarılmış ve tanıtılmıştır. Bu çalışmada edebî terimler ve aruz konusunda şimdiye kadar fazla bilinmeyen bir eser tanıtılacak ve incelenecektir. Bu eser Alî b. Hüse-yin Hüsâmeddîn Amasî'nin Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r'idir. Bu çalışmada Amasî'nin eseri, içeriği ve dili bakımından kısaca tanıtıldık-tan sonra, kendi türü içindeki diğer eserlerle mukayese edilmiş ve eserin günümüz harflerine çevirimi yapılmıştır.


Etiketler »  

Abstract
There are very small number of Ottoman texts known to us on literary terms and arts in the Ottoman Turkish literature. Recent studies in various manuscript libraries have occasionally uncovered a few texts of this kind. In this study, we deal with a little known treatise on literary terms called the Risâletün mine'l-‘Arûz ve Istılâhı'ş-Şi‘r by Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî. Having tried to identify Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî through primary sources, we discussed the content and language of the treatise. Since Amasî's treatise has a number of similarities with those written by fifteenth century writer Ahmed Bardahî and sixteenth century writer Sürûrî, a brief comparison of these three texts is made. Keywords: Ottoman Turkish literature, Alî b. Hüseyin Hüsâmeddîn Amasî, literary terms.