I. DÜNYA SAVAŞI İÇİNDE BOZKIR’A YAPILAN SÜRGÜNLER
EXILE TO THE CITY OF BOZKIR DURING WORLD WAR I


Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girince, daha evvelden farklı amaçlarla Osmanlı ülkesine gelip burada yaşamakta olan İtilâf devletlerinin vatandaşları, devlet için önemli bir problem olmuştur.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girince, daha evvelden farklı amaçlarla Osmanlı ülkesine gelip burada yaşamakta olan İtilâf devletlerinin vatandaşları, devlet için önemli bir problem olmuştur. Çünkü savaşın çıkmasıyla beraber İngiliz, Rus, Fransız ve İtalyan vatandaşları artık Osmanlı Devleti için “muhasım devlet” tebaası yani düşman devlet vatandaşı durumuna düşmüştür. Zaten sözkonusu ülkelerin vatandaşları, bu dönemdeki faaliyetleri ile artık Osmanlı devleti için tehlike arz etmeye başlamışlar; kendi ülkelerinin çıkarları için casusluk yapmaya, maddî veya lojistik destek sağlamaya çalışmışlardı. Osmanlı Devleti böyle bir risk altında kalmamak için, sözkonusu ülke vatandaşlarından bir kısmını ve onlarla işbirliği yapan veya böyle bir ihtimal bulunan kişileri iç bölgelere sürmüş ve savaşın sonlarına kadar buralarda mecburi ikamete tâbi tutmuştur. Bu yerlerden birisi de, Konya’nın Bozkır kazasıdır. Bu çalışmada, Bozkır’a yapılan sürgünler ve bu çerçevedeki gelişmeler ele alınmıştır.


Etiketler »  

Abstract
When the Ottoman State entered the World War I, the citizens of the Entente Powerswhich for one reason or another lived in Istanbul, became a great problem for the state.Because with the start of the war, the British, Russian, French and the Italian citizensgot a status as enemy State citizens. The mentioned citizens’ different activites became arisk for the Ottoman State, as they began to do spying for their lands and tried to providematerial and logistic supports for their home country. The Ottoman State would avoidsuch risk, therefore it deportated some of the aforementioned citizens who cooperated withthe enemy or had probability to do this, to the inner part of the country and forced themto settle there until the end of the war. One of this place was Bozkır province in Konya.In this article it is dealt with exile to Bozkır and the developments in this context.

Keywords »