Hakkımızda

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

 

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, edebiyat ve tarih alanında akademik yazıların yer aldığı yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Derginin amacı Türk edebiyatı ve tarihinin değerlerini araştırmak, incelemek ve problemlerine çözüm önerileri sunmaktır. 2000 yılında Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı (TİSAV) çatısı altında yayın hayatına başlayan dergi, 8. sayısından itibaren Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) bünyesinde yayınlanmaya devam etmektedir.

İlk sayısı Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700.yılına armağan olan TKİD’in 24. sayısı da 23 Ekim 2010’da kaybettiğimiz Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi  Durmuş Hocaoğlu Anısına armağan olarak çıkarılmıştır. Ayrıca her on sayıda bir, yayımlanan makalelerin indeksi hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Kesintisiz 20 yıldır yayınlanan dergi bugün 40. sayısına ulaşmış, alanında nitelikli yazılarıyla ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler arasında kendine haklı bir yer edinmiştir. Bu süreçte ilk sayıdan itibaren derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen kıymetli arkadaşlarımız TİSAV Başkanı sn. Osman Sezgin’e, 33. sayıya kadar tarih editörlüğünü yürüten sn. Ali Akyıldız’a ve edebiyat editörlüğünü yürüten sn. Üzeyir Aslan’a minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Hali hazırda MLA International Bibliography ve Turkologischer Anzeiger isimli iki uluslar arası indeks ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı   tarafından taranan TKİD’in on-line dergi süreci tamamlanmış olup başta AHCI olmak üzere çeşitli alan indekslerine müracaat süreci devam etmektedir.

 

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yayın Amacı

Türk edebiyatı ve tarihinin değerlerini araştırmak, incelemek ve problemlerine çözüm önerileri sunmak amacıyla 2000 yılında Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı (TİSAV) çatısı altında yayın hayatına başlayan uluslara arası hakemli bu dergi, 8. sayısından itibaren Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) bünyesinde yayınlanmaya devam etmektedir.

Dergimizin temel amaçlarından biri Türk dili, edebiyatı ve tarihi alanlarındaki bilimsel gelişmeleri ilgili okuyucusuyla buluşturmak, alanın problemlerini bilimsel dille tartışmak, kültürümüzün sözlü ve yazılı kaynaklarının kayıt altına alınmasını sağlamak, tarih ve edebiyat alanlarındaki literatürü güncel tutmak suretiyle Türk tarihi, edebiyatı ve kültürüne katkı sağlamaktır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen alanlarda; konusu, kaynakları ve metodolojisi bakımından özgün ve ilgili alana katkı yapan bilimsel çalışmaları yayınlamak ve teşvik etmek de dergimizin başlıca amaçları arasında yer almaktadır.  

 

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Yayın Kapsamı

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi;

 1. Eski Türk Edebiyatı
 2. Yeni Türk Edebiyatı
 3. Halk Edebiyatı
 4. Türk Dili
 5. Çağdaş Türk Lehçeleri
 6. Dilbilim
 7. Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi
 8. Eski Çağ Tarihi
 9. Genel Türk Tarihi
 10. Türk Kültür Tarihi
 11. Kafkasya Tarihi
 12. Ortaçağ Tarihi
 13. Yeniçağ Tarihi
 14. Yakınçağ Tarihi
 15. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

alanlarında hazırlanmış nitelikli akademik çalışma (makale), derleme, tenkit ve kitap tanıtımlarına yer vermektedir. 

 

Dr. Ali ÜREY                                                             Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

KOCAV Başkanı                                          Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editörü