Hakkımızda

 

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi

 

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, edebiyat ve tarih alanında akademik yazıların yer aldığı yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 

Derginin amacı Türk edebiyatı ve tarihinin değerlerini araştırmak, incelemek ve problemlerine çözüm önerileri sunmaktır. 2000 yılında Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı (TİSAV) çatısı altında yayın hayatına başlayan dergi, 8. sayısından itibaren Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) bünyesinde yayınlanmaya devam etmektedir.

İlk sayısı Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700.yılına armağan olan TKİD’in 24. sayısı da 23 Ekim 2010’da kaybettiğimiz Marmara Üniversitesi Öğretim üyesi  Durmuş Hocaoğlu Anısına armağan olarak çıkarılmıştır. Ayrıca her on sayıda bir, yayımlanan makalelerin indeksi hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Kesintisiz 20 yıldır yayınlanan dergi bugün 40. sayısına ulaşmış, alanında nitelikli yazılarıyla ulusal ve uluslararası bilimsel dergiler arasında kendine haklı bir yer edinmiştir. Bu süreçte ilk sayıdan itibaren derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen kıymetli arkadaşlarımız TİSAV Başkanı sn. Osman Sezgin’e, 33. sayıya kadar tarih editörlüğünü yürüten sn. Ali Akyıldız’a ve edebiyat editörlüğünü yürüten sn. Üzeyir Aslan’a minnet ve şükranlarımızı sunarız.

Hali hazırda MLA International Bibliography ve Turkologischer Anzeiger isimli iki uluslar arası indeks ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı   tarafından taranan TKİD’in on-line dergi süreci tamamlanmış olup başta AHCI olmak üzere çeşitli alan indekslerine müracaat süreci devam etmektedir.

 

Dr. Ali ÜREY                                                             Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

KOCAV Başkanı                                          Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editörü

 

Journal of Turkish Cultural Studies

 

Journal of Turkish Cultural Studies is a semi-annual, peer-reviewed, international social sciences journal that has academic articles in the field of literature and history.

The aim of this journal is to research the values of Turkish literature and history and to offer a solution to their problems. The journal that began its publishing life in 2000 under the roof of the Foundation of History and Islamic Studies (TISAV) continued to be published within Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) as of its 8th issue.

TKID’s first issue is a gift to the 700th year of the foundation of Ottoman Empire and its 24th issue is published in the memory of Marmara University faculty member Durmuş Hocaoğlu who passed away in 2010.  Also, in every ten issue, an index of the published articles is prepared for the use of the researchers.

The journal that has been uninterruptedly published for 20 years, today reached its 40th issue and it gained a place among national and international scientific journals with its qualified articles. Within this period, we would like to express our gratitudes to Osman Sezgin the president of TISAV,  Ali Akyıldız who conducted the editorship of history till the 33th issue and Üzeyir Aslan who was the editor of literature.

Currently, the online journal process of TKİD, which is scanned by two international indexes named MLA International Bibliography and Turkologischer Anzeiger, and ULAKBİM Social Sciences Database, has been completed and the process of applying to various area indexes, mainly AHCI, is ongoing.

Dr. Ali ÜREY                                                             Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK

KOCAV Başkanı                                          Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Editörü