Künye

KOCAV Adına sahibi

Dr. Ali ÜREY
aliurey@kocav.org.tr

 

EDİTÖRLER 

Genel Editör
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
noztoprak@fsm.edu.tr

Tarih
Prof. Dr. Davut HUT
davuthut@marmara.edu.tr

Yardımcı Editör
Beyza KARAKAYA
krkybeyza@gmail.com

Edebiyat
Doç. Dr. Ümran AY SAY
umran.ay@marmara.edu.tr

 

SEKRETERLER

Tarih
Doç. Dr. Uğur DEMİR
ugur1768@gmail.com

Edebiyat
Doç. Dr. Nursel UYANIKER
nuyaniker@marmara.edu.tr

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan AFYONCU – Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ANDI – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BİLGİN – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahat DENİZ – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun EMECEN – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Günay KUT – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlber ORTAYLI – Galatasaray Üniversitesi

YAYIN KURULU

 • Prof. Dr. Mehmet AÇA
  Prof. Dr. Hasan AKAY
  Prof. Dr. Üzeyir ASLAN
  Prof. Dr. Yüksel ÇELİK
  Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN
  Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ
  Prof. Dr. Muhammet GÜR
  Prof. Dr. Davut HUT
  Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
  Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE
  Prof. Dr. Emel KEFELİ
  Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
  Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAÇŞI
  Prof. Dr. Ali SATAN
  Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
  Prof. Dr. Hakan TAŞ
  Prof. Dr. Cengiz TOMAR
  Prof. Dr. Murat ULUSKAN
  Prof. Dr. Cemal YILDIZ
  Prof. Dr. Ömer ZÜLFE
 • Prof. Dr. Uğur DEMİR
 • Prof. Dr. Murat ELMALI
 • Prof. Dr. Ersen ERSOY
 • Prof. Dr. Ozan YILMAZ
 • Prof. Dr. Hacı İbrahim DEMİRKAZIK
  Doç. Dr. Recep AHISHALI
  Doç. Dr. Ümran AY SAY
  Doç. Dr. Hanefi BOSTAN
   Doç. Dr. Nursel UYANIKER

 

İNGİLİZCE SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Burak ÖZSÖZ
Araş. Gör. Zeynep ÖZ

 

ANA DİLİ SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ