Künye

KOCAV Adına sahibi

Dr. Ali ÜREY
aliurey@kocav.org.tr

 

EDİTÖRLER / EDITORS 

Genel / Editor-in-chief
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
noztoprak@fsm.edu.tr

Tarih / History
Prof. Dr. Davut HUT
davuthut@marmara.edu.tr

Edebiyat / Literature
Doç. Dr. Ümran AY
umran.ay@marmara.edu.tr

 

SEKRETERLER / SECRETARIES

Tarih / History
Doç. Dr. Uğur DEMİR
ugur1768@gmail.com

Edebiyat / Literature
Dr. Öğr. Üyesi Nursel UYANIKER
nuyaniker@marmara.edu.tr

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

Prof. Dr. Ali Akyıldız – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan Afyoncu – Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Andı – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Beydilli – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Bilgin – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahat Deniz – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Develi – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. A. Haluk Dursun – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun Emecen – 29 MayısÜniversitesi
Prof. Dr. Günay Kut – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlber Ortaylı – Galatasaray Üniversitesi

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Mehmet Aça
Prof. Dr. Hasan Akay
Prof. Dr. Üzeyir Aslan
Prof. Dr. Muzaffer Doğan
Prof. Dr. Muhammet Gür
Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin
Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere
Prof. Dr. Emel Kefeli
Prof. Dr. Zekeriya Kurşun
Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaçşı
Prof. Dr. Orhan Söylemez
Prof. Dr. Hakan Taş
Prof. Dr. Davut Hut
Prof. Dr. Cengiz Tomar
Prof. Dr. Cemal Yıldız
Prof. Dr. Ömer Zülfe
Prof. Dr. Yüksel Çelik
Prof. Dr. Ali Satan
Doç. Dr. Uğur Demir
Doç. Dr. Murat Elmalı
Doç. Dr. Abdülkadir Emeksiz
Doç. Dr. Recep Ahıshalı
Doç. Dr. Ümran Ay
Doç. Dr. Hanefi Bostan
Doç. Dr. Murat Uluskan
 Dr. Öğr. Üyesi Nursel Uyanıker

 

İNGİLİZCE SORUMLULARI

Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Araş. Gör. Zeynep ÖZ

 

ANA DİLİ SORUMLULARI

Dr. Nusret GEDİK
Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin AYÇİÇEĞİ