Künye

KOCAV Adına sahibi

Dr. Ali ÜREY
aliurey@kocav.org.tr

 

EDİTÖRLER 

Genel Editör
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
noztoprak@fsm.edu.tr

Tarih
Prof. Dr. Davut HUT
davuthut@marmara.edu.tr

Yardımcı Editör
Beyza KARAKAYA
krkybeyza@gmail.com

Edebiyat
Doç. Dr. Ümran AY SAY
umran.ay@marmara.edu.tr

 

SEKRETERLER

Tarih
Doç. Dr. Uğur DEMİR
ugur1768@gmail.com

Edebiyat
Doç. Dr. Nursel UYANIKER
nuyaniker@marmara.edu.tr

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan AFYONCU – Milli Savunma Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih ANDI – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BEYDİLLİ – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan BİLGİN – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahat DENİZ – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati DEVELİ – İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Feridun EMECEN – 29 Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Günay KUT – Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İlber ORTAYLI – Galatasaray Üniversitesi

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Mehmet AÇA
Prof. Dr. Hasan AKAY
Prof. Dr. Üzeyir ASLAN
Prof. Dr. Yüksel ÇELİK
Prof. Dr. Muzaffer DOĞAN
Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ
Prof. Dr. Muhammet GÜR
Prof. Dr. Davut HUT
Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN
Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE
Prof. Dr. Emel KEFELİ
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN
Prof. Dr. Mustafa Sabri KÜÇÜKAÇŞI
Prof. Dr. Ali SATAN
Prof. Dr. Orhan SÖYLEMEZ
Prof. Dr. Hakan TAŞ
Prof. Dr. Cengiz TOMAR
Prof. Dr. Murat ULUSKAN
Prof. Dr. Cemal YILDIZ
Prof. Dr. Ömer ZÜLFE
Doç. Dr. Recep AHISHALI
Doç. Dr. Ümran AY SAY
Doç. Dr. Hanefi BOSTAN
Doç. Dr. Uğur DEMİR
Doç. Dr. Murat ELMALI
 Doç. Dr. Nursel UYANIKER

 

İNGİLİZCE SORUMLULARI

Öğr. Gör. Dr. Burak ÖZSÖZ
Araş. Gör. Zeynep ÖZ

 

ANA DİLİ SORUMLULARI

Dr. Öğr. Üyesi Nusret GEDİK
Doç. Dr. Bünyamin AYÇİÇEĞİ