Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI
Culture and Literature In Selim I Period


Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde yetişen 93 şair tanıtılmıştır. Bunlardan Yavuz Sultan Selim ile münasebeti olanlar belirtilmiştir.

Yavuz Sultan Selim, çok kısa süren saltanatına rağmen gevşemeye yüz tutan devlet

idaresine çeki düzen vermiş, Tebriz’in ve Mısır’ın fethinden sonra Osmanlı sanatkârlarını

yetiştirmek, Fatih’in bütün gayretine rağmen hâlâ revaçta olan Acem ilmine,

şiirine ve diğer sanat kollarına karşı Osmanlı şiir ve kültürünün inkişafını sağlamak

düşüncesiyle Acem ve Mısır’daki sanatçıları İstanbul’a getirmiş, böylece Osmanlı bilim

ve sanatına ivme kazandırmaya çalışmıştır. Yavuz, Trabzon’da şehzadeliğinden

itibaren etrafında pek çok şair toplamış, kaside ve eser sunanları caize ve ihsanları ile

memnun etmiştir. Trabzon’daki sancak beyliği sırasında etrafında topladığı sanatkârlarla

sarayı etrafında bir edebî muhit meydana getiren Yavuz Selim, gerek şehzadeliğinde

gerekse sultanlığı devrinde himaye ettiği âlimler ve şairlerle Klasik şiirin

oğlu Kanunî Sultan Süleyman devrindeki inkişafını hazırlamıştır. Bu çalışmada önce

Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha

sonra da bu dönemde yetişen 93 şair tanıtılmıştır. Bunlardan Yavuz Sultan Selim ile

münasebeti olanlar belirtilmiştir.


Etiketler »  

Abstract
Selim I, in spite of his short reign, ordered the government which had been exposed to disordering, and following the conquest of Tebriz and Egypt he gathered the artists and cultured men of Egypt in İstanbul in order to educate Ottoman artists in opposition to Persian culture which was still dominant in the Ottoman state despite Fatih Sultan Mehmed’s previous attempts. Through this Selim I tried to give an impetus in the development of Ottoman science and arts. He gathered a number of poets around him in Trabzon, and favored those who presented kaside and works to himself. Through the poets gathered in Trabzon, during his reign, Yavuz prepared a ground to the florescence of literature in the period of Kanuni Sultan Süleyman. In this article, the state of culture and literature in the period of Yavuz Selim is firstly studied, and then 93 poets are introduced. Those who had a relationship with Yavuz is specified.

Keywords »