Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 21 - Eylül 2009 / Yıl 11, Sayı 21

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 21TKİ Dergisi

BAVYERA DEVLET KÜTÜPHANESİ’NDE MAHBUBUN SIFATLARINA DAİR RİSALE MİFTÂHÜ’T-TEŞBÎH’TEN BİR İNTİHAL Mİ?
BAVYERA DEVLET KÜTÜPHANESİ’NDE MAHBUBUN SIFATLARINA DAİR RİSALE MİFTÂHÜ’T-TEŞBÎH’TEN BİR İNTİHAL Mİ?
RAHÎKÎ [Ö. 953/1546] VE ŞİİRLERİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi
ROMAN KAHRAMANI ‘AT’LAR: CAHİL, GÜLSARI, DORUKISRAK VE DİLARA
“At”ın Türk kültüründeki yeri tartışılmayacak kadar önemlidir. Tarihinin önemli bir bölümünde Türklerin göçer hayat yaşadıkları düşünüldüğünde bunun şaşırtıcı bir tarafı yoktur.
MALATYA SANCAĞI’NIN İLK TAHRÎRİ
Türk kültürü incelemeleri dergisi