Dergiler
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > Dergiler | Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 29 - Güz 2013 / Yıl 14, Sayı 29

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Sayı 29TKİ Dergisi

15. VE 16. YÜZYILDA ALMAN KÜLTÜRÜNDE TÜRKLERLE İLGİLİ ASTROLOJİK KEHANETLER
ASTROLOGIC PROPHECIES ABOUT THE TURKS IN THE 15TH AND 16TH CENTURY
Kehanetlerin 15. ve 16. yüzyılda Alman kültüründe son derece etkin olduğunu ve güç bir hayat süren toplumun tekrar ümitlenmesine vesile oldukları bilinmektedir.
OSMANLI TAŞRA DARPHANELERİ (1697-1758)
Ottoman Provıncial Mints (1697-1758)
XVII. yüzyıl sonlarında gerçekleştirilen para ve darphane reformunu müteakiben çeşitli bölgelerde darphaneler kurulmuş, darphanelerde mihaniki darp usulüyle altın, gümüş ve bakır para basılmıştır.
İstanbul’da Bir Afyonlu Macun İşletmesi: BERŞ-İ RAHÎKÎ MACUNHANESİ (1783-1831)
An Opiate Paste Enterprise in Istanbul: BERŞ-I RAHÎKÎ PLANT (MACUNHANE) (1783-1831)
Afyonlu bir macun türü olan Rahîkî macunu, 16. yüzyılda yaşamış bir şair olan Yusuf Sinan Rahîkî tarafından icat edildi.
Osmanlı’da İlk Elektrikli Tramvay ve Şehir Elektriği İşletme: ŞAM’DA ELEKTRİKLİ TRAMVAY VE ŞEHİR AYDINLATMASI
First Electric Trolley and Establishment of City Electricity in the Ottoman Empire: ELECTRIC TROLLEY AND URBAN LIGHTING IN DAMASCUS
XIX. yüzyılın ortalarından itibaren yapılan önemli yatırımlarla yeni bir çehreye kavuşmaya başlayan Şam, XX. yüzyıl başlarında yaklaşık 150 bin olan nüfusuyla Osmanlı Devleti’nin en büyük şehirlerinden biri ve canlı bir ticaret merkezi hâline gelmişti.
MOHAÇ SAVAŞI’NA DAİR FETİH-NÂMELER VE BAHÂRÎ KADI ALİ EFENDİ’NİN KIYÂMET-NÂME ADLI FETİH-NÂMESİ
FETİHNAMES WHICH WERE WRITTEN ABOUT BATTLE OF MOHOCS AND BAHARİ KADI ALİ EFENDİ’S FETİHNAME NAMED KIYAMETNAME
Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını tamamlamaları bakımından önemli belgelerdir.
BİR SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE AHMED VEFİK PAŞA’NIN BURSA VALİLİĞİ
AHMET VEFİK PASHA’S GOVERNORSHIP OF BURSA IN ACCORDANCE WITH AN INVESTIGATION
Ahmed Vefik Paşa uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında çok önemli memuriyetlerde başarıyla görev yapmış bir devlet adamıdır.
MEHMET ÂKİF’İN ŞİİRLERİNDE AĞLAMA
THE CRYING IN MEHMET AKİF’S POEMS
Mehmet Akif; ilmi, şairliği, fikir ve dava adamlığı gibi pek çok yönleri olan önemli bir şahsiyettir.