KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MUHABBET KANUNLARI
THE RULES OF AFFECTION IN CLASSICAL TURKISH POETRY


Aşk, insanlık tarihinin en değişmez duygularından biridir. Bu özelliği itibarıyla bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi bizim edebiyatımızın da ana teması olmuştur.

Aşk, insanlık tarihinin en değişmez duygularından biridir. Bu özelliği
itibarıyla bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi bizim edebiyatımızın
da ana teması olmuştur. Edebiyatımızda hem ilahî hem de mecazi boyutta
ele alınan bu kavram etrafında zamanla geniş bir aşk edebiyatı meydana
getirilmiştir. Şairler, aşkı konu alan şiirlerinde âşıklık anlayışlarını, aşkın
adap ve erkânını muhabbet kanunları hâlinde ortaya koymuşlardır. Şairlerin
birer âşık olarak dile getirdikleri bu muhabbet kanunları, klasik Türk
şiirinde kabul gören aşk anlayışını yansıtması bakımından oldukça önemlidir.


Etiketler »  

Abstract
Love is one of the most important feelings in the history of humanbeing. Because of thisit is the main topic of Turkish literature among others in world literature. In connectionwith its divine and metaphorical character, in time a great literature of love was createdin classical Turkish literature. Poets stated the understanding of their love and the rulesof love in their poems. The rule of love is important in order to reflect the conception oflove in classical Turkish poetry.

Keywords »