Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi > TKİ Dergisi |

BİR SORUŞTURMA ÇERÇEVESİNDE AHMED VEFİK PAŞA’NIN BURSA VALİLİĞİ
AHMET VEFİK PASHA’S GOVERNORSHIP OF BURSA IN ACCORDANCE WITH AN INVESTIGATION


Ahmed Vefik Paşa uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında çok önemli memuriyetlerde başarıyla görev yapmış bir devlet adamıdır.

Ahmed Vefik Paşa uzun yıllar yurt içinde ve yurt dışında çok önemli memuriyetlerde
başarıyla görev yapmış bir devlet adamıdır. Ahmed Vefik Paşanın devlet
adamlığı yanında Türk kültürü ve edebiyatına hizmetleri ayrı bir önem taşır.
Paşanın bütün memuriyetleri arasında üzerinde en çok durulan, en çok tartışılan
görevi Bursa valiliğidir. Bu çalışma onun ikinci kere gönderildiği Bursa valiliğiyle
(1879-1882) ilgili yapılan soruşturmaya dayanmaktadır. Valilik görevinden azline
dair iddialar bir bütün halinde gösterilerek, özellikle Paşanın kendisine yapılan
suçlamaları nasıl cevaplandırdığı arşiv belgelerine dayanılarak ortaya konulmuştur.
Ahmet Vefik Paşaya yöneltilen yolsuzluk, keyfilik ve hukuk dışı uygulamalar
başlıkları altında toplanabilecek suçlamalar onun tarafından belgeleriyle reddedilir.
Paşanın Bursa’yı bayındır hale getirirken işleri hızlandırmak adına bazı bürokratik
uygulamaları dikkate almayarak mizacından gelen bir sertlikle hareket ettiği görülmektedir.
Ancak bütün bunlara rağmen Paşaya yöneltilen suçlamalardan çoğunun
haklı bir temele dayanmadığı, çıkarları zedelenen kişilerin şikayetlerinden kaynaklandığı
anlaşılmaktadır.


Etiketler »  

Abstract
Ahmed Vefik Pasha is a political man, who conducted succesfully very importantduties in official posts both in our country and abroad. Beside his political activity,Ahmed Vefik Pasha played an important role in the Turkish culture and literature.The most discussed official post of Pasha is his governorship post in Bursa. Thiswork deals with the inquiry concerned the second period of his Bursa governorship(1879-1882). All claims about his dismissal from the governor position are shownas a whole and especially, the answers of Pasha to the blames are manifested on thebasis of archive materials. The corruption, arbitrariness and unlawful applicationblames are documentally rejected by Ahmed Vefik Pasha. It is seen that, accordindgto his character, Pasha harshly acted when he wanted to accelerate prosperous worksof Bursa and did not take into consideration some bureacratic practices. However,despite all of these, it is proven that many of blames addressed to Pasha weregroundless and they were originated from men whose lost their profits.

Keywords »