Bahârî Kadı Ali Efendi

 
MOHAÇ SAVAŞI’NA DAİR FETİH-NÂMELER VE BAHÂRÎ KADI ALİ EFENDİ’NİN KIYÂMET-NÂME ADLI FETİH-NÂMESİ

Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını tamamlamaları bakımından önemli belgelerdir.

01 Kasım 2013


En Çok Okunan