Batılılaşma

 
AHMED MİDHAT EFENDİ VE MÜTERCİM İZZET PAŞA’NIN BİLİNMEYEN MEKTUPLAŞMASI: ROMAN, LİSÂN, BATILILAŞMA VE MAÂRİF ÜZERİNE TENKİTLER

19. yüzyıl şairlerinden Mütercim İzzet Paşa (ö. 1914) Gonce-i Bostan adını verdiği manzum Bostan tercümesinin bir...

23 Aralık 2023

 
Batılılaşmanın Sosyo-Kültürel Parodisi: ARABA SEVDASI

Araba Sevdası’nda Batılılaşma çerçevesinde ortaya çıkan sosyal ve kültürel değişimler parodik bir biçimde ele alınır....

01 Ekim 2018


En Çok Okunan