AHMED HAMDÎ’NİN “BELÂGAT-I LİSÂN-I OSMÂNΔSİ

Bu çalışma çerçevesinde amacımız, Türk edebiyatında belâgata dâir kısa malûmattan sonra Ahmed Hamdî Efendi ve “Belâgat-ı...

01 Mayıs 2007

 
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ÎCÂZ’A DAİR TESBİTLER TEKLİFLER

Klasik Türk edebiyatında bir şairin başarısını ölçerken yapılan üslup değerlendirmelerinde belâgat ilminden mutlaka...

01 Kasım 2015


En Çok Okunan