BUDİN BEYLERBEYİ SOKULLU MUSTAFA PAŞA’NIN MACARİSTAN’DAKİ HAYRATI

Sokullu Mehmed Paşa’nın amcazadesi olan ve önemli görevlerde bulunan Sokullu Mustafa Paşa, iyi bir devlet adamı ve...

01 Ocak 2019

 
MOHAÇ SAVAŞI’NA DAİR FETİH-NÂMELER VE BAHÂRÎ KADI ALİ EFENDİ’NİN KIYÂMET-NÂME ADLI FETİH-NÂMESİ

Fetih-nâmeler, kroniklerle birlikte Osmanlı tarihinin eksik kalan kısımlarını tamamlamaları bakımından önemli belgelerdir.

01 Kasım 2013


En Çok Okunan