darüssaade ağası

 
Osmanlıda Vakıf Teftişleri ve Vakıf İdaresinin Merkezileşmesi

Bu çalışmada, vakıflarda yaşanan aksaklık ve usulsüzlükler ele alınacak, teftişlerin sebepleri ve çeşitleri hakkında...

26 Aralık 2019


En Çok Okunan