divan edebiyatı

 
SULTAN III. MURAD’IN LUGAZLARI VE BU LUGAZLARA YAZILAN CEVAPLAR

Klasik Türk edebiyatı ürünlerinin birçoğunda anlamı gizleme, örtme, îmâ etme ya da sezdirme eğilimi vardır. Bu durum...

03 Temmuz 2020

 
AHMET YESEVÎ'NİN RUMELİLİ BİR TAKİPÇİSİ: ÜSKÜPLÜ ATÂ ve TUHFETÜ'L-UŞŞÂK MESNEVİSİ

Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed-i Yesevî "Hikmet" adlı şiirleriyle kültür tarihimizde yeni ufuklar açtı. Bu etki Hakim Ata,...

01 Ocak 2001

 
ABDÎ MEVLİDİ

Hz. Muhammed’in doğumunu, üstün vasıflarını, hayatındaki önemli olayları ve vefatını konu edinen mensur örnekleri olmakla...

01 Nisan 2015


En Çok Okunan