TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASINDA MODERN CUMHURİYETLERE GİDEN SÜREÇTE EDEBİYATIN ROLÜ

XX. yüzyıldan itibaren Türk dünyasında ortaya çıkan cumhuriyet rejimleri, modern ulus-devlet paradigması esas alınarak...

23 Aralık 2023

 
YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİ KÜLTÜR VE EDEBİYATI

Bu çalışmada önce Yavuz Selim dönemindeki kültür ve edebiyatın durumu hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da bu dönemde...

01 Mayıs 2019

 
Bayramî-Melâmî Şâir: Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi

Başta Divan'ı içerisinde değerlendirilen kasidelerinde olmak üzere, Müfîd ü Muhtasar ve Vahdet-nâme mesnevîleri ve Dil-i...

01 Aralık 2002


En Çok Okunan