MAARİF NAZIRI AHMET ŞÜKRÜ BEY’İN II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARINA KATKISI

II. Meşrutiyet dönemi boyunca en uzun süre görevde kalan Maarif Nazırı olan Ahmet Şükrü Bey, ilköğretimden yükseköğretime...

01 Nisan 2015

 
OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNDE MÜFETTİŞ RAPORLARINA GÖRE ÖĞRETMENLERİN NİTELİKLERİ

Maarif müfettişleri eğitimin genel durumunu rapor ederken öğretmenlerle ilgili de görüşlerine yer vermişlerdi....

29 Kasım 2021

 
ASÂKİR-İ MANSÛRE ORDUSU’NDA TALİM SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ VE AVRUPALI UZMANLARIN ROLÜ (1826-1839)

XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren askerî reform sürecinin anahtar kavramları hâline gelen talim ve ta‘allüm, paradoksal...

01 Ekim 2008

 
Öğretmenlerin Öğrenme-Öğretme Sürecinde Gerçekleştirmeleri Beklenen Davranışları Gösterme Durumları

Araştırmada öğretmen davranışları ders sırasında gözlenerek, genel olarak davranışları gösterme durumları ile cinsiyet,...

01 Mayıs 2002

 
İlkokullarda Tarih Eğitimi Müfredatı (Meşrutiyet'ten Günümüze Kısa Bir Tarihçe)

Önceleri tarih dersleri “hanedan tarihi” anlayışı ile işlenmiş, II. Meşrutiyet Dönemi’nden sonra ise “millî tarih”...

01 Haziran 2000


En Çok Okunan