Hadım Hafız Ahmed Paşa'nın İstanbul ve Diğer Yerlerdeki Hayratı

Bu makalede vakfiye esas alınarak tarihi süre. içerisinde paşanın Mısır dışındaki vakıfları üzerinde durulmuş ve yanlış...

01 Ekim 2017

 
AŞKÎ'NİN MANZUMELERİ

Çoğu kasideden oluşan 16 manzumesini yayınlayacağımız şair Aşkî'nin hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır.

01 Mayıs 2004


En Çok Okunan